Nyomtatás Mentés Előző találat Keresés
 
Magyar Közlöny
2012/23. II. 28.
Egészségügyi Közlöny
2012/5. III. 26.
Időállapot
keresés dátuma:2014.08.28.

Időállapot összehasonlítása
Összehasonlítás
Paragrafus keresése
 
A jogszabály hatályos, egységes szerkezetű szövege.
A jogszabály további időállapotokat tartalmazó változatásnak eléréséhez lépjen be.

További információk | Jogi Adatbank előfizetés
 
 
jog
WKHU-QJ-XML-00000A1200009NEM_20140501_001
WKHU-QJ-XML-00000A1200009NEM
1

 
  119.
 
  95291
 
  Foglalkozás terápia egyéni
 
  120.
1
 
 
  95320
 
  Rehabilitációs oktatás
 
  121.
 
  95530
 
  Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)
 
  122.
 
  95610
 
  Ergoterápia, manuális gyakorlás
 
  123.
 
  95620
 
  Ergoterápia, kreatív terápia
 
  124.
 
  95630
 
  Ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat
 
  125.
 
  95640
 
  Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása
 
  126.
 
  95650
 
  Ergoterápia, írás tanítása
 
  127.
 
  95660
 
  Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)
 
  128.
 
  95680
 
  Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára
 
  129.
 
  95690
 
  Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése
 
  130.
 
  95700
 
  Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás
 
  131.
 
  95710
 
  Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc)
 
  132.
 
  95720
 
  Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc)
 
  134.
 
  95730
 
  Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc)
 
  135.
 
  95740
 
  Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc)
 
  136.
 
  95750
 
  Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc)
 
  137.
 
  95760
 
  Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc)
 
  138.
 
  95770
 
  Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc)
 
  139.
 
  95780
 
  Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan
 
  140.
 
  95820
 
  Konduktív pedagógiai kéztorna
 
  141.
 
  95830
 
  Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként)
 
  142.
 
  95840
 
  Járáspróba futószőnyegen
 
  143.
 
  95860
 
  Csonkedzés pneumatikus ballonnal
 
  144.
 
  95890
 
  Járásgyakorlás guruló mankóval
 
  145.
 
  95930
 
  Járástanítás pneumatikus protézissel
 
  146.
 
  95950
 
  Művégtag felvételének tanítása
 
  147.
 
  95970
 
  Dupla alsóvégtag amputált járástanítása
 
  148.
 
  95990
 
  Kerekesszék használatának tanítása
 
  149.
 
  95993
 
  Izomrehabilitáció tornáztató géppel
 
  150.
 
  96016
 
  Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc
 
  151.
 
  96017
 
  Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60–90 perc között
 
  152.
 
  96018
 
  Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 perc

6.2. CT, MR vizsgálatok

6.  2.  1. 
A CT, MR vizsgálatok elszámolásánál a következő általános érvényű szempontokat kell figyelembe venni:

1. 
  Elvégzett CT, MR vizsgálat csak akkor számolható el, ha (nem diaméretű) képi vagy digitális dokumentáció készült, mely egy példányát a beteg megkapta, egy példány ellenőrizhetően archiválásra került, és radiológus szakorvos leletezte. A beutalási rendről jogszabályok rendelkeznek.

2. 
  A CT, MR vizsgálatok test régiónként történnek, natív, intravénás kontrasztanyag alkalmazásával, illetve natív plusz intravénás kontrasztanyag adását követően.

3. 
  Több régió vizsgálata esetén minden régió külön vizsgálatként számolandó el, például: koponya és mellkas egy ülésben történő vizsgálata.

4. 
  Intravénás kontrasztanyag adását követően több régió vizsgálata esetén csak az egyik régió vizsgálata számolható el kontrasztanyagos vizsgálatnak, a többi natívnak.

5. 
  Nem számolható el külön vizsgálatként egy régión belül a kisebb tájékok vagy szervek vizsgálata.

6. 
  Cranio-cervicalis átmenet gerinc vizsgálatként számolandó el.

2. 
  CT vizsgálatokra vonatkozóan:

1. 
  Per os kontrasztanyag alkalmazásáért külön térítés nem jár.

2. 
  A Multi Slice CT spirál üzemmódjában készült vizsgálatnál a postprocessing rekonstrukciókért külön pont nem számolható el.

3. 
  MR vizsgálatokra vonatkozóan:

1. 
  Egy MR vizsgálatnak tartalmaznia kell minimum két különböző síkban, összesen legalább három különböző szekvenciával végzett képi megjelenítést.

2. 
  Egy mérés alatt különféle szögeltéréssel készült képcsoportok csak egy szekvenciának számítanak.

3. 
  Mozgási műtermék vagy egyéb ok miatt értékelhetetlen mérések nem számolhatók el.

4. 
  Klausztrofóbia, vagy bármely egyéb ok miatt, nem értékelhető képsorral végződött vizsgálat nem számolható el.

5. 
  Tájékozódó sorozatok nem számolhatók el szekvenciának.

6. 
  Triggerelésért (EKG, légzés, pulzus) külön térítés nem jár.

7. 
  Speciális vizsgálatok esetén csak a vizsgálat alapját képező szekvencia számolható el, a speciális postprocessing nem.

6.3. Laborvizsgálatok általános elszámolhatósági szabályai, melyek a 2. melléklet „50” szakmakódjánál az X-jelzésű egészségügyi eljárásokra vonatkoznak

6.  3.  1. 
Ha a laboratórium orvosa az elkészült eredmények alapján további vizsgálatokat tart szükségesnek, akkor ezt elvégezheti, de ilyenkor – akár utólag is – az eredeti vizsgálatot elrendelő orvos egyetértését dokumentálni kell. Kivétel ez alól az a vizsgálat, melynek természetéből fakad, hogy az egymást követően előálló eredményekből következnek a további vizsgálatok (egyes mikrobiológiai vizsgálatok, haemorrhagiás diathesis kivizsgálása stb.), illetve azon vizsgálatok, melyekről az eredmények és diagnózisok ismeretében szakmai leírások alapján feltételezhető, hogy késedelem nélkül történő elvégzésük életmentő lehet.

2. 
  Laboratóriumi vizsgálatot nem rendelhet el olyan egészségügyi szolgáltató szakorvosa, amely azokat végzi és elszámolja. A szabály alól kivételt képeznek azon OENO kódokhoz tartozó ellátások, amelyeket a kompetencia lista szerint 2. mellékletben megengedett módon a beteg egészségi állapotának megfelelő mértékben a klinikai szakmák végeztek el.

3. 
  A laboratóriumi kérésnek tartalmilag meg kell felelni annak a követelménynek, hogy a vizsgálatot kérő egészségügyi szolgáltató szakorvosa és az igényelt vizsgálatok egyértelműen azonosíthatók legyenek.

4. 
  Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére megküldendő teljesítmény elszámolási adatokban a „megjelenés” időpontjának a mintavétel időpontját kell tekinteni.

5. 
  Ha egy laboratóriumi vizsgálatot a megnevezésben, definícióban nem szereplő, de a megjelölt eljárásoknál pontosabb eredményt adó, szakmai irányelveknek megfelelő vizsgálati módszerrel végezték, az adott eljárás kódján az elvégzett teljesítmény elszámolható.

6. 
  Az azonos metodikával végzett (ugyanazon a kódon elszámolt), kórokozók vagy ellenük termelt specifikus ellenanyagok kimutatása esetén a laboratóriumi dokumentációban rögzíteni kell, hogy mely kórokozó vagy ellenanyag kimutatását végezte a laboratórium. A dokumentációt az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint előírt ideig meg kell őrizni.

7. 
  Az egyes módszereknél a laboratóriumi vizsgálatok pontos elvégzése érdekében végzett kalibráció és kontrollmérések, valamint azonos mintából történő párhuzamos mérések, ismétlések, hígítások nem számolhatók el újabb vizsgálatként.

8. 
  A kódlistában szereplő meghatározásoknál

  a
  kimutatás
a mintában valamely anyag meglétét (adott módszerrel történő kimutathatóságát) vagy hiányát igazolja (minőségi kimutatás),

  a
  meghatározás
a mintában valamely anyag mennyiségének, koncentrációjának, aktivitásának számszerűen megadott értékét jelenti (mennyiségi meghatározás).

9. 
  A különböző OENO kódon jelzett azonos anyag kimutatása és meghatározása egy megjelenéskor történő mintavételből egyidejűleg csak akkor számolható el, ha a kimutatási teszt eredménye pozitív.

10. 
  Amennyiben egy adott egészségügyi eljárás megnevezésében nem specifikált az, hogy milyen mintából történhet a meghatározás úgy azon egészségügyi eljárás során értelemszerűen elszámolhatók bármely testnedvből történő meghatározások.

11. 
  Az immunoassayvel vagy fehérjekötő assayvel végzett mennyiségi meghatározások valamint a véralvadási vizsgálatok csak akkor számolhatók el, ha azok mérése duplikátumban vagy teljes automata rendszerrel történik.

12. 
  Laborvizsgálatok elszámolása során az ismételhetőséget időhatárral korlátozó szabályozás esetén csak annak a vizsgálatnak a finanszírozása tagadható meg, melyet az időhatáron belül ugyanaz a szolgáltató jelent.

7. Vizsgálat elszámolási szabályai szakmák szerint

  A
  „11041 Vizsgálat”
és
  „11042 Vizsgálat a rendelőn kívül”
egészségügyi eljárások meghatározása szakmánként részletezve:

   
  A
 
  B
 
  1.
 
  Angiológia
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás). A végtagok morfológiai vizsgálata, valamint a nyaki, hasi és végtagi artériás és vénás rendszer megtapintása, meghallgatása.
 
  2.
 
  Belgyógyászat
 
  Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes
     
  fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren
     
  észlelt elváltozás leírása + mindkét karon végzett vérnyomásmérés.
  A
     
 
  vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
 
  3.
 
  Bőrgyógyászat
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg
     
  kórelőzményének, panaszainak megfelelő vizsgálata, különös tekintettel a
     
  kültakaróra, nyirokcsomókra, szükség szerint azok tapintása a kórisme
     
  felállítására.
 
  4.
 
  Foglalkozás-egészségügy
 
  Foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából általános és foglalkozási anamnézis felvétele és teljes körű fizikális vizsgálat.
  A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
 
  5.
 
  Fül-Orr-Gégészet
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: eszközös fül-orr-száj-torok-garat-gége vizsgálat.
  A vizsgálattal egyidejűleg otoscopia (12400), rhinoscopia (12430), epipharyngoscopia indirecta (12432), laryngoscopia indirecta (12470), súgott (társalgó) beszédvizsgálat (12320), hangvillavizsgálat (12321) eljárások nem számolhatók el.
 
  6.
 
  Gasztro-enterológia
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálatba tartoznak: bőr, általános állapot, szájüreg megtekintése, a hasi szervek tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat. Az orvos megítélése szerint szükséges mértékben kiterjesztett fizikális vizsgálat.
  A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
 
  7.
 
  Gyermek-gyógyászat
 
  Részletes anamnézis felvétel, alap orvosi vizsgálat, a belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, hallgatózás), bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása.
 
  8.
 
  Ideggyógyászat
 
  Anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A neurológiai alapvizsgálathoz tartoznak:
  agyidegek vizsgálata (12002), érzőkör vizsgálata (12004), koordináció vizsgálata (12005), tudatállapot vizsgálata (12001).
 
  9.
 
  Idegsebészet
 
  Részletes anamnézis felvétel, tájékozódó ideggyógyászati és tájékozódó sebészeti szakvizsgálat.
 
  10.
 
  Infektológia
 
  Részletes anamnézis felvétele (család, élő környezet adatai is), alap orvosi vizsgálat, a teljes kültakaró, látható nyálkahártyák megtekintése, a belső szervek részletes fizikális vizsgálata (tapintás, kopogtatás, hallgatózás), általános mozgásszervi és neurológiai vizsgálat, bármely szerven, szervrendszeren észlelt elváltozás leírása.
 
  11.
 
  Kardiológia
 
  A kardiológiai vizsgálat magában foglalja a kórelőzmény, a belgyógyászati és kardiológiai status rögzítését. A kardiológiai status tartalmazza mindazokat a részletesebb fizikális jeleket, valamint azok helyét és meghatározását, amelyek a kardiológiai diagnózis felállításához szükségesek. A kardiológiai alapvizsgálathoz tartoznak:
  vérnyomás mérés és az EKG kiértékelése.
 
  12.
 
  Nőgyógyászat
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat (általános és szakmai előzmények). A nőgyógyászati alapvizsgálathoz tartoznak: tükörvizsgálat, colposcopia, exfoliativ citológia, STD szűrés, bimanuál vizsgálat, rectovaginális vizsgálat, emlővizsgálat.
  A vizsgálattal egyidejűleg a kolposcopia (16630), cervicalis kenetvétel (14720), és a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
 
  13.
 
  Onkológia
 
 
  Női beteg:
Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálat folyamatáról, a bőr megtekintése, a szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, emlők vizsgálata tapintással (szükség esetén beutalás mammographiai vizsgálatra), hónalji és nyaki nyirokcsomók vizsgálata, hüvelyi nőgyógyászati vizsgálat, hasi és kismedencei szervek tapintásos vizsgálata, a méh és petefészek tapintásos vizsgálata, hüvelyi feltárással, hüvelytükörrel a hüvelyi nyálkahártya és méhszáj megtekintése, kötelező váladékvétel, citológia levétele, a méhszáj kolposcopos vizsgálata (ecetsav, Lugol festés), rectalis vizsgálat.
  A vizsgálattal egyidejűleg a kolposcopia (16630), cervicalis kenetvétel (14720) és a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
  Férfi beteg:
Részletes anamnézis felvétele, beteg tájékoztatása a vizsgálatok folyamáról, a bőr megtekintése, szájüreg és nyálkahártya vizsgálata spatulával, mellek vizsgálata tapintással, hónalji, nyaki és lágyéki nyirokcsomók vizsgálata, has tapintásos vizsgálata (máj, lép, gyomor, bél), herék, penis megtekintése, a herék tapintásos vizsgálata, rectalis vizsgálat (prostata).
  A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
 
  14.
 
  Ortopédia
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések és ízületek vizsgálatát valamint a mozgásszervek regionális vizsgálatát tartalmazza.
  A vizsgálattal egyidejűleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem számolható el.
 
  15.
 
  Pszichiátria
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Általános pszichiátriai tájékozódás, a beteggel történő kapcsolat kialakítása. Mellette kódolható és elszámolható a szükséges neurológiai fizikális vizsgálat.
 
  16.
 
  Rehabilitáció
 
  Részletes anamnézis felvétele, a beteg korábbi vizsgálati eredményeinek és kezelésének áttekintése és a rehabilitáció alapjául szolgáló betegségnek megfelelő (mint pl. belgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, ortopédiai, reumatológiai, traumatológiai stb.) szakma szerinti fizikális vizsgálat.
 
  17.
 
  Reumatológia
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. A beteg korábbi dokumentációjának és vizsgálati eredményeinek áttekintése. A fizikális vizsgálat a testalkat, testméretek, alaki eltérések vizsgálatát valamint a mozgásszervek teljeskörű fizikális vizsgálatát tartalmazza. Vélemény alkotás a beteg általános állapotáról és funkcionális képességeiről.
  A vizsgálattal egyidejűleg a mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata (13620) nem számolható el.
 
  18.
 
  Sebészet
 
  Az anamnézis, heteroanamnézis felvétele, hasi szervek tapintásos vizsgálata, a panaszoknak megfelelő célzott vizsgálat (megtekintéssel, tapintással, mozgatással).
  A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.
 
  19.
 
  Szemészet
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat. Az alapvizsgálathoz tartoznak: a szemmozgások vizsgálata, szemnyomás becslése digitálisan, réslámpa vizsgálat, szemfenék vizsgálat, fénytörés szubjektív meghatározása, ophthalmoscopia.
  A vizsgálattal egyidejűleg a fénytörés szubjektív meghatározása (12113), ophthalmoscopia (12200), réslámpa vizsgálat (12210) nem számolható el.
 
  20.
 
  Traumatológia
 
  Részletes anamnézis felvétel, a panaszoknak és a sérült testrésznek vagy szervnek megfelelő célzott vizsgálat.
 
  21.
 
  Tüdőgyógyászat
 
  Részletes anamnézis felvétel és alap orvosi vizsgálat – a beteg megtekintése, kopogtatása, meghallgatása, tapintása.
 
  22.
 
  Urológia
 
  Részletes anamnézis felvétele mellett teljeskörű fizikális vizsgálat, mely a következőkből áll: a vesék, a hólyag, a herék, a mellékherék vizsgálata, a prosztata vizsgálata.
  A vizsgálattal egyidejűleg a rectalis vizsgálat (13200) nem számolható el.

I. Az egészségügyi eljárások egészségügyi szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája

 
 
  OENO kód
 
 
  Cs
 
 
  Egészségügyi eljárás
 
 
  01
 
 
  02
 
 
  03
 
 
  04
 
 
  05
 
 
  06
 
 
  07
 
 
  08
 
 
  09
 
 
  10
 
 
  11
 
 
  12
 
  11011
   
  Elsősegély
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  11041
   
  Vizsgálat
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  11042
   
  Vizsgálat a rendelőn kívül
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  11044
   
  Intervenciós radiológiai beavatkozás során végzett vizsgálat
                       
 
  11047
   
  Alkalmassági vizsgálat tömegsportolásra
                       
 
  11048
   
  Vizsgálat hatósági felkérésre
 
  O
 
  O
 
  X
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  11054
   
  Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához
 
  X
   
  O
   
  O
   
  O
 
  O
 
  O
     
 
  11055
   
  I. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén
                       
 
  11056
   
  II. fokú bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén
                       
 
  11057
   
  Vizsgálat a szakmai alkalmasság I. fokon történő elbírálására
                       
 
  11058
   
  Vizsgálat a szakmai alkalmasság II. fokon történő elbírálására
                       
 
  11059
   
  Vizsgálat a munkaköri alkalmasság II. fokon történő elbírálására
                       
 
  11060
   
  Vizsgálat foglalkozási megbetegedés megelőzése vagy megállapítása céljából
                       
 
  11061
   
  Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon, személyes megjelenéssel
                       
 
  11062
   
  Szakhatósági és szakértői feladatok ellátásához kapcsolódó vélemény kialakítása és kiadása I. és II. fokon irat alapján
                       
 
  11063
   
  Kiegészítő kód az I. és II. fokú komplex és egyéb szakértői vizsgálatok helyszínen történő végzéséhez
                       
 
  11064
 
  *
 
  A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás végzése
                       
 
  11301
   
  Kontrollvizsgálat, konzílium
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  11302
   
  Kontrollvizsgálat, konzílium a rendelőn kívül
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  O
 
  12000
   
  Szenzórium vizsgálata
 
  O
 
  O
 
  O
   
  O
 
  O
     
  X
     
  O
 
  12001
   
  Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata
     
  O
   
  O
       
  X
     
 
  12002
   
  Agyidegek vizsgálata
 
  O
 
  O
 
  O
   
  O
 
  O
 
  O
   
  X
 
  O
   
  O
 
  12003
   
  Perifériás idegrendszer vizsgálata
                 
  X
     
 
  12004
   
  Érzőkör vizsgálata
                 
  X
     
 
  12005
   
  Koordinatio vizsgálata
                 
  X
     
 
  12006
   
  Vegetatív idegrendszer vizsgálata
                 
  X
     
 
  12030
   
  Kortikális lebenyfunkciók vizsgálata
                 
  X
     
 
  12031
   
  Afázia neurológiai vizsgálata
                 
  X
     
 
  12032
   
  Demencia vizsgálata
                 
  X
     
 
  12033
   
  Memória és figyelmi funkciók vizsgálata
                 
  X
     
 
  12051
   
  Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata
         
  O
       
  X
     
 
  12052
   
  Actographia
         
  O
       
  X
     
 
  12054
   
  Extrapyramidális mozgásszabályozás vizsgálata a mozgatórendszer betegségeiben
                 
  X
     
 
  12060
   
  Lumbálpunkció
 
  O
 
  O
 
  O
   
  O
       
  X
 
  O
   
  O
 
  12061
   
  Ciszterna punkció
     
  O
   
  O
       
  X
     
 
  12065
   
  Intracarotidealis sodium-amytal-próba (WADA-teszt), a beszéddomináns félteke meghatározása
         
  O
       
  X
     
 
  12066
   
  Edrophonium hydrochloricum teszt
         
  O
       
  X
     
 
  12070
   
  Standard EEG
         
  O
       
  X
     
 
  12071
   
  EEG kiegészítő extra provokáció (egyenként)
         
  O
       
  X
     
 
  12072
   
  Sphenoidalis elektród behelyezése EEG vizsgálathoz
                 
  X
     
 
  12073
   
  EEG alvásmegvonás után, ragasztott elektróddal
         
  O
       
  X
     
 
  12074
   
  EEG telemetriával
                 
  X
     
 
  12075
   
  12–24 órás mobil, kazettás EEG monitorozás
         
  O
       
  X
     
 
  12076
   
  EEG-videó monitorozás (legalább 3 óra)
         
  O
       
  X
     
 
  12077
   
  EEG térképezés
         
  O
       
  X
     
 
  12078
   
  EEG mennyiségi-statisztikai elemzéssel
         
  O
       
  X
     
 
  12079
   
  EEG poligráfiás monitorizálás (24 órás), komputeres
         
  O
       
  X
     
 
  1207A
   
  EEG split screen
         
  O
       
  X
     
 
  1207B
   
  EEG epilepsia műtéte előtt, strip behelyezéssel
         
  O
       
  X
     
 
  1207C
 
  *
 
  Poliszomnográfia (PSG)
                 
  X
     
 
  1207D
 
  *
 
  Poliszomnográfia (min. 6 óra) speciális vérnyomásméréssel
                 
  X
     
 
  1207R
 
  *
 
  Polygraphia (cardio-respiratórikus)
         
  O
       
  X
     
 
  1207S
   
  Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat CO2-vel
                 
  X
     
 
  1207T
   
  Cerebrovascularis reservkapacitás (CRK) vizsgálat acetazolamiddal
                 
  X
     
 
  12080
   
  Turn-amplitúdó analízis
         
  O
       
  X
     
  O
 
  12081
   
  Elektromyographia (izmonként)
         
  O
       
  X
     
  O
 
  12082
   
  Idegvezetési sebességmérés, érző/motoros idegenként
         
  O
       
  X
     
  O
 
  12083
   
  Elektromyographia, tűelektróddal izmonként
         
  O
   
  O
   
  X
     
 
  12085
   
  Elektromyographia, késői válasz (hullám) vizsgálat
         
  O
       
  X
     
 
  12086
   
  Repetitív ideg ingerlés
         
  O
       
  X